• CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG PRO PRINTER

CONTINUOUS INK SYSTEM

Price: Contact

Mực in liên tục 6 màu dành cho dòng máy T-Seri

Price: Contact

Mực in liên tục có 6 màu cơ bản: Magenta, Yellow, Cyan, Black , Matte Black, Grey
Dung tích: 1 lít

Cart

Mực in liên tục 4 màu dành cho dòng máy nhỏ Officejet

Price: Contact

- Mực in liên tục có 4 màu cơ bản: Magenta, Yellow, Cyan, Black
- Dung tích: 1 lít
- Mực Pigment

Cart

Mực in liên tục 4 màu dành cho dòng máy nhỏ Officejet

Price: Contact

- Mực in liên tục có 4 màu cơ bản: Magenta, Yellow, Cyan, Black
- Dung tích: 1 lít
- Mực Dye

Cart

MATERIAL - GENUINE PARTS

Starwheel Motor HP T610

Price: 1.600.000 đ

Product's name: Starwheel Motor HP T610
Product code: Q6718-67017

Cart

Encoder Sensor HP T610

Price: Contact

Product's name: Encoder Sensor HP T610
Product code: Q5669-60703

Cart

Curoa Belt For HP T1100 44-inch

Price: 1.500.000 đ

Product's name: Curoa Belt For HP T1100 44-inch
Product code: Q6659-60175

Cart

Carriage Assembly HP T610 44-inch

Price: 9.000.000 đ

Product's name: Carriage Assembly HP T1100 44-inch
Product code: Q6687-67009

Cart

Power Supply For HP T1100

Price: Contact

Product's name: Power Supply For HP T1100
Product code: Q5669-60693

Cart

Service Station HP T790/T1300

Price: 6.000.000 đ

Product's name: Service Station HP T790/T1300
Product code: CH538-67040

Cart

Carriage PCA For HP T790/T1300/T2300

Price: 4.500.000 đ

Product's name: Carriage PCA For HP T790/T1300/T2300
Product code: CK837-67005

Cart

MATERIALS - REPLACEMENT COMPONENTS

Curoa Belt For HP T610 44-inch

Price: Contact

Product's name: Curoa Belt For HP T610 44-inch
Product code: Q6659-60175

Cart

PRINTING PAPER

Roll A2 42cm, quantitative 100 (FO,3.6kg)

Price: 120.000 đ

Product's name: Roll A2 42cm, quantitative 100 (FO,3.6kg)
Product code: FOA2

Cart

Roll A1 61.5cm- quantitative 100 (FO; 5.5kg)

Price: 165.000 đ

Product's name: Roll A1 61.5cm- quantitative 100 (FO; 5.5kg)
Product code: FOA1

Cart

Roll A0 84cm quantitative 100 (FO,5.5kg)

Price: 165.000 đ

Product's name: Roll A0 84cm quantitative 100 (FO,5.5kg)
Product code: FOA084

Cart

Roll 91.4cm - quantitative 100 (FO, 7kg)

Price: 252.000 đ

Product's name: Roll 91.4cm - quantitative 100 (FO, 7kg)
Product code: FOA091

Cart

Roll 91.4cm - quantitative 100 (FO, 7.5kg)

Price: 270.000 đ

Product's name: Roll 91.4cm - quantitative 100 (FO, 7.5kg)
Product code: FOA091

Cart

Roll 1.07m-quantitative 100 (FO, 7.5kg)

Price: 260.000 đ

Product's name: Roll 1.07m-quantitative 100 (FO, 7.5kg)
Product code: FOA01

Cart

Roll 1.07m-quantitative 100 (FO, 7kg)

Price: Contact

Product's name: Roll 1.07m-quantitative 100 (FO, 7kg)
Product code: FOA0

Cart

Photo Paper Quantitative 230g (0.914cmx30m)

Price: 580.000 đ

Product's name: Photo Paper Quantitative 230g (0.914cmx30m)
Product code: GIAYANH

Cart

Service

Support

1Sales Support

Ms.Huong

Phone: 0932014849

Ms.HuongMs.Huong

Ms Cuong

Phone: 1900633921

Ms CuongMs Cuong

Link social

Counter

Online : 2

Today's view : 50

Yesterday view : 84

Visited : 134167